Trang chủ

Vietnam SKETCH Travel Guidebook / Tổng quan trà Việt đương đại

Vietnam SKETCH Travel Guidebook / Tổng quan trà Việt đương đại

Bài viết tổng quan về trà Việt Nam đương đại do Tạp chí du lịch Việt – Nhật [Vietnam SKETCH Travel Guidebook] thực hiện, Nguyễn Việt Bắc – Thưởng Trà cố vấn nội dung về Nghề trà, đặc tính trà và các vùng trà Việt Nam, Hoàng Anh Sướng cố vấn hoạt động thưởng trà của người Việt, tư liệu về các dạng tồn tại của trà Việt đương đại do SKETCH khảo sát và tổng hợp.

IMGP9063

IMGP9065

IMGP9067

IMGP9068

Bài in trên tạp chí: Du lịch Việt-Nhật [Vietnam SKETCH Travel Guidebook]

Trang 18-25, bản tiếng Nhật, phát hành tháng 3-2015

Chuyên đề:

Các bài viết khác

Đóng

Menu

Danh mục

Chuyên đề